Społeczna odpowiedzialność biznesu

Grupa Plastic Worx ma już 15 lat. Od początku celem firmy jest sukces rozumiany jako rozwój nowych obszarów działalności, pozyskiwanie nowych Klientów, wzrost wartości firmy. Jednakże miarą tego sukcesu jest również pomoc tym, którzy jej potrzebują. Rok w rok firma oraz jej właściciele wspierają wiele incjatyw, głównie lokalnych, w miejscach gdzie firma na co dzień działa. Poniżej prezentujemy kilka z takich wydarzeń: